top of page

           Kindbehartiger

"Omdat kinderen maar 1 kans krijgen om op te groeien!"


                 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de Kindbehartiger

animatiefilm klik hier

Voor verwijzers:

Ouders scheiden, kinderen niet. Kinderen vragen niet om echtscheiding. Als partners gaan scheiden, blijven zij ouders van hun kinderen. Ook na de scheiding houden de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kindaanzet stelt daarom kinderen centraal.

Het belang van de kinderen staat immers voorop. Maar ook ouders begeleid ik bij deze ingrijpende gebeurtenis.

De impact van een scheiding op kinderen en ex-partners kan groot zijn. Vele onderzoeken tonen aan dat conflicten in scheidende gezinnen een grote invloed hebben op het welzijn van kinderen, meer dan de scheiding zelf.

Kinderen die opgroeien in conflictueuze gezinssituaties hebben een lager psychisch welbevinden, ook als zij volwassen zijn, dan kinderen die in een harmonieus gezin opgroeien. Daarnaast beïnvloeden de manier waarop ouders conflicten oplossen het welzijn van de kinderen. Vermijdende en verbaal of fysiek agressieve oplossingen hebben een negatieve impact op kinderen.

 

Kindbehartiger:

Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem. Dit doe ik het liefst zo vroeg mogelijk en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. Ik treed op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteun kinderen, hun ouders en verzorgers en draag ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding. Ik zorg er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

 

                                                           

 

 

 

Klachtenreglement Kindbehartiger: 

afbeelding ouders scheiden.jpg

 

Ik ben Jeugd- en Gezinsprofessional, met specialisatie Kind en Scheiding.

Als belangenbehartiger voor kinderen van alle leeftijden ben ik er voor, tijdens en na een (v)echtscheiding. Ik ondersteun kinderen op sociaal-emotioneel vlak en geef ze een stem in het juridisch speelveld.

 

 

Voor Ouders:

 

Als partners kun je voor de beslissing komen te staan om te gaan scheiden. Daar komt het nodige bij kijken; emotioneel, financieel, praktisch, juridisch en rondom de kinderen. Als volwassene kun je ondersteuning krijgen in dit proces van onder andere een mediator, een advocaat, financieel planner of scheidingscoach. Ook kan ik als Kindbehartiger veel voor jullie betekenen daar waar het de positie van de kinderen betreft.

De kinderen:
Kinderen hebben een andere positie. Zij kunnen niet scheiden van een ouder. Zij blijven 50% de ene ouder en 50% de andere ouder. Als ouder wil je het beste voor jullie kinderen. Je wilt voorkomen dat jullie kinderen last krijgen of houden van de scheiding en vooral wil je dat jullie kinderen onbezorgd kunnen opgroeien.

Mijn rol als Kindbehartiger:
Ik ben er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. Ik bied kinderen en daarbij ook hun ouders ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. Als Kindbehartiger ben ik er om de beleving en wensen van kinderen helder te krijgen. Om hun visie te vertalen naar ouders, verzorgers, andere betrokkenen en waar nodig richting het juridisch speelveld.

Ik ga (spelenderwijs) met kinderen in gesprek en spreekt ook met iedere ouder over hun beleving, de emoties rondom de scheidingssituatie, afspraken alsmede communicatiepatronen. Ik ben er om ieder kind zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. Samen met het netwerk zorgt de Kindbehartiger ervoor dat ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen zodat de scheiding zorgvuldig afgewikkeld kan worden op alle fronten. Wat vooral belangrijk is, is dat ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan na een scheiding.

 

Ondersteuning:
Er zijn verschillende momenten waarop wij kunnen helpen. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer net is besloten om uit elkaar te gaan, jullie hierbij ondersteuning nodig hebben en/of de boodschap nog verteld moet worden aan kinderen.

  • Wanneer jullie al een tijdje uit elkaar zijn, maar er zich (opnieuw) problemen voordoen. Bij veel vraagstukken die raken aan kinderen in een scheidingssituatie kan ik meedenken.

  • Wanneer jullie een juridische procedure willen starten en de stem van kinderen hierbij een plek verdient te krijgen.

  • Wanneer het contact met een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, opgebouwd moet worden.

  • Voor juridische vraagstukken en advies rondom de scheiding en de kinderen.

afbeelding klacht.jpg
bottom of page